Kirjaudu

Mariehamns gymnastikförening arrangerar tävlingar för klasserna B-G samt landslagslinjens 2-5

Mariehamns gymnastikförening järjestää naisten telinevoimistelun kilpa- ja maajoukkuelinjan luokkakilpailut.

Tidpunkt/Aika: 6-7.5 2017
 

Plats/Paikka: Bollhalla, Norrbölevägen, Mariehamn

 

Tidtabell/Kisa-aikataulu:

OBS/HUOM ändringar i tidtabellen för klasserna C och D

Lördag/Lauantai 6.5

klo 10.00-12.00 Diamantmärkestest Timanttimerkkitestaus Anmälningar till satu.murtonen@voimistelu.fi

klo 11.30 - 13.00, landslagslinjerna 2-5, uppvärmning/lämmittely och/ja redskapsprovning/telinekokeilu
klo 13.00, 2-5, tävling/kilpailu

 

klo 15.30 - 16.00, B + D uppvärmning/lämmittely OBS/HUOM
klo 16.00, B + D, tävling/kilpailu

 

klo 18.00 - 18.30, C uppvärmning/lämmittely OBS/HUOM
klo 18.30, C tävling/kilpailu

 

Söndag/Sunnuntai 7.5.

klo 8.30 – 10.00, E - G, uppvärmning/lämmittely och/ja redskapsprovning/telinekokeilu 
klo 10.00, E - G tävling/kilpailu


Mindre justeringar kan göras i tidtabellen, men dock så att landslagslinjen tävlar lördag förmiddag, klasserna B – D tävlar på lördag efter klockan 15.00 och klasserna E, F och G på söndag förmiddag. Större ändringar endast med samtycke från samtliga anmälda föreningar.
 

Pieniä muutoksia voidaan tehdä aikataulussa, mutta aikataulu jää kuitenkin niin, että MJ kilpailee lauantaiaamuna, luokat B - D lauantaina klo 15.00 jälkeen, ja luokat E, F ja G sunnuntaiaamuna. Suuria muutoksia ainoastaan kaikkien seurojen suostumuksella.


Tävlingsregler/Kilpailusäännöt

De regler som är framtagna av finska gymnastikförbundet används vid tävlingen.
Kilpailut käydään suomen voimisteluliiton kilpailujärjestelmän ja -sääntöjen mukaisesti.


Domare/Tuomarit

Domarkrav enlig förbundets regler. Tuomarivelvoite on liiton kilpailusäännösten mukainen.

 

Domarpalaver 1 timme innan varje tävling eller enligt överdomarens förslag. Vid avsaknad av domare faktureras de deltagande föreningarna i efterhand enligt förbundets taxa. 
 

Tuomaripalaveri alkaa 1h ennen kunkin kilpailun alkua. Puuttuvista tuomareista peritään tuomarisakko liiton säännösten mukaisesti.

 

Anmälningar/Ilmoittautumiset

Anmälan görs via denna sida föreningsvis senast tisdagen den 18.4.2017. Vid sen anmälan debiteras dubbel avgift.
Ilmoittautumiset seuroittain tämän sivuston kautta viimeistään tiistiana 18.4.2017, jonka jälkeen ilmoittautumisista menee kaksinkertainen osallistumismaksu.

 

Alla deltagare ska ha en giltig licens och försäkring.
Kilpailijoilla tulee olla voimassa Voimisteluliiton lisenssi ja vakuutus.


Deltagaravgifter/Osallistumismaksut

Klasserna B-D 30 €/gymnast. Kilpalinjan pakolliset luokat (B, C ja D) 30 € / voimistelija
 

Klasserna E, F och G 10 € / redskap, max 30 €. Kilpalinjan telinekohtaiset luokat (E, F ja G) 10€ / teline tai max 30 € /voimistelija
 

Landslagslinjens klasser 30 € / gymnast. Maajoukkuelinjan luokat (2-5) 30 € / voimistelija.

 

Matservering/Ruokailu:

Det finns möjlighet att göra en förhandsbeställning av middag för lördagen. Middagen serveras ca kl 15.00-20.00 (eller så som det passar de som har beställt). Middagen kostar 8,50/person och beställningen skickas till info@gymnastik.ax senast den 26.4 2017. I hallen finns även ett kafé med försäljning.
 

On mahdollisuus tilata päivällisen etukäteen. Päivällinen maksaa 8,50/henkilö ja tarjoillaan klo 15.00- n. 20.00 hallin yläkerrassa. Tilaus tulee tehdä viimeistään 26.4 2017 osoitteeseen info@gymnastik.ax. Hallissa on myös kahvila.

 

Tilläggsinformation/Lisätietoja

Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja Ylva Watkins
info@gymnastik.ax
tel/puh. 0457-3433899

 

Logiförslag i Mariehamn/Majoitus Maarianhaminassa:

Strandnäs Hotell (www.strandnashotell.ax) (5-10 min kävely hallista)

Hotell Cikada (www.cikada.aland.fi);

Gästhem Kronan (www.visitaland.com/kronan/se).

Övernäsgården (www.overnasgarden.ax);

 

För fler förslag, besök/ Muut vaihtoehdot, katso www.visitaland.com tai www.vikingline.fi

Välkomna till Mariehamn! Tervetuloa Maariahaminaan!